Pozisyonel baş dönmesi nasıl tedavi edilir?

Kristal Kayması Hastalığı'nın tanısında öykü çok önemlidir. Bu hastalıktan şüphelenildiğinde 'Dix-Hallpike' manevrası denilen bir manevrayla tanı konmaktadır. Bu manevrayla tanı koyulunca tedavide 'Epley' manevrası olarak adlandırılan bir manevrayla yer çekiminden yararlanılarak kristaller yerine oturtulur ve hasta böylece tedavi edilmiş olur. Bir tek tedavi manevrasının bile etkinliği çok yüksektir. Epley tedavi manevrası hastaya 10 gece boyunca hangi pozisyonda uyuyacağı konusunda bilgi verilir. 10. geceden sonra hasta normal pozisyonda uyuyabilir. Pozisyonel baş dönmesi tedavisinde ilaç tedavisinin yeri çok küçüktür. Nadiren tanı-tedavi manevralarında hasta aşırı bulantı-kusma yaşarsa bulantı kesici ilaçlardan yararlanılabilir.

 

Kaynak: http://www.kbb.org.tr